kull2

Duvans     Tibetansk terrier


Karin Ulfsdotter

Duvvägen 1

760 49 Herräng

0708-88 53 04

karin.ulfsdotter@live.seJulkullen 2015


  Sumanshu Miss Rock'n Roll                             Sumanshu Perfect Piece of a Puzzle     

  (S. Lord of the Dance x S. Da-Wa-Li-Sa)                                   (S. Leader Of The Pack x Silveridge Wood-Ibis)            


Fem veckor

Duvans Moses Ngen-pa                                    Duvans Leah Ngen-pa

Duvans Amos Ngen-pa                                    Duvans Baltzar Ngen-pa

Duvans Hermes Ngen-pa                                 Duvans Silas Ngen-pa

Duvans Aylah Ngen-pa                                    Duvans Esther Ngen-paTvå veckor

Copyright © Karin Ulfsdotter  All Rights Reserved